Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Pacjenci przyjmowani są w gabinecie, a w sytuacjach uzasadnionych realizowane są wizyty domowe.